Általános Szerződési Feltételek a Megrendelők részére nyújtott Váltsd Valóra szolgáltatásra vonatkozóan


Utoljára módosítva: 2021. Ápr. 15.

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Váltsd Valóra Ltd. (székhely: 2-5 Minories, EC3N 1BJ, London, Egyesült-Királyság, nyilvántartási szám: 13155381), mint üzemeltető (a továbbiakban: “Üzemeltető” vagy „Váltsd Valóra”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szerződés részét képezik, továbbá kötelezően alkalmazandóak a Váltsd Valóra Platform használata során a Váltsd Valóra és a Megrendelő között létrejövő valamennyi jogviszonyra. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

1.     Adatok

Név: Váltsd Valóra Ltd.

Székhely: 2-5 Minories, EC3N 1BJ, London, Egyesült-Királyság

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 13155381

Nyilvántartásban bejegyző /hatóság megnevezése: Companies House

Az üzemeltető elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: [email protected]

Telefonszám: +36 30 4733 979

Adatvédelmi nyilvántartási száma, adatvédelmi hatóság: ZB037499, Information Commissioner’s Office

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

       Név: Amazon Web Services, Inc.

       Székhely: United States, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

       Elérhetőségek: https://aws.amazon.com/contact-us/ | [email protected]

       Szerver helye: EU, Németország, Frankfurt

 

 

2.     Fogalmak

Egyenleg: az az összeg, amelyet a Partner kap a szolgáltatás teljesítését követően vagy a Megrendelő kapja egy esetleges visszautaláskor. Felek az egyenleg kifizetését igényelhetik fiók vezérlőpultjából a kifizetés gombra kattintva.

 

Egyéni Ajánlatok: azok az ajánlatok, melynek árát a Partner egyénileg megszabja a Megrendelő számára.

 

Felhasználó: bármely olyan 13. életévét betöltött személy, aki a Váltsd valóra Platformon regisztrálta magát és ezzel felhasználói fiókot hozott létre, és a Váltsd Valóra Platform szolgáltatásait ezen felhasználói fiók segítségével igénybe veszi.

 

Megrendelő: az a Felhasználó, aki Megrendelést ad le Váltsd Valóra Platformon, és Vállalkozási Szerződést köt a Partnerrel.

 

Megrendelés: a Megrendelő által a Partnernek a Váltsd Valóra Platformon keresztül egy Szolgáltatásra leadott rendelését jelenti.

 

Moderálás: a Váltsd Valóra által végzett azon tevékenység, amely keretében a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

 

Partner: az a Felhasználó, aki a 18. életévét betöltötte és a Váltsd Valóra Platformon szolgáltatást kínál, aki a Váltsd Valóra-val Szerződésben áll.

 

Szerződés: a Váltsd Valóra és a Felhasználó között létrejött szerződés, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből áll.

 

Szolgáltatás: az a fizikai vagy virtuális szolgáltatás, amelyet a Partner a Váltsd Valóra Platform segítségével értékesítésre kínál.

 

Szolgáltatás Ára: az a bruttó ár (az áfát tartalmazza), amelyet a Megrendelőnek fizetnie kell a Partner részére a megrendelt Szolgáltatásért. Némely szolgáltatás a valtsdvalora.hu oldalán egy vagy több fizikai termék létrejöttével valósul meg, így azok szállításáért a Partner szállítási díjat számíthat fel.

 

Vállalkozási Szerződés: a Megrendelő és a Partner között egy adott Megrendeléssel összhangban, a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan létrejött szerződés.

 

Váltsd Valóra: Váltsd Valóra Ltd., székhely: 2-5 Minories, EC3N 1BJ, London, Egyesült-Királyság (cégjegyzékszám: 13155381)

 

Váltsd Valóra Platform: a Váltsd Valóra által – az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendelet, a továbbiakban: „Online Platformokról Szóló Rendelet” értelmében online közvetítő szolgáltató minőségben – információs társadalmi szolgáltatásként működtetett felület, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

        Grafika & Tervezés

        Digitális Marketing

        Informatika & Programozás

        Video & Animáció

        Zene & Hangfelvétel

        Szövegírás & Fordítás

        Üzleti Szolgáltatások

        Fotózás & Filmezés

        Szépség & Életmód

        Oktatás & Mentorálás

 

Egyrészt lehetővé teszi a Partnerek számára, hogy a Szolgáltatásait a Felhasználók számára értékesítse, és a Szolgáltatás értékesítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződéseket kössön a Megrendelőkkel, másrészt lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendeléseket adjanak le a Partnerek felé, és Megrendelőként Vállalkozási Szerződéseket kössenek, és amennyiben szükséges megszervezzék, hogy a Megrendelés során létrejött termék kiszállításra kerüljön.

 

 

3.     Regisztráció

A Váltsd Valóra Platformon a regisztráció során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatok megadása szükséges, amelyek a következők: felhasználónév, email cím, jelszó. Ezzel egyidejűleg az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is szükséges. Ezen mezők kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni. Kizárólag regisztrációt követően van lehetőség megrendelésre.

 

Felhasználó regisztráció során köteles hiteles és pontos adatokat megadni, továbbá vállalja, hogy nem hoz létre felhasználói fiókot megtévesztés céljából, továbbá jogszabályba vagy jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon.

 

A felhasználói fiók tartozó jelszó biztonságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Váltsd Valóra nem vállal felelőséget ebből eredő mulasztásért. A regisztráció ingyenes.

 

 

4.     Váltsd Valóra platform használata, hirdetések kezelése

A Megrendelő egy felhasználói fiók segítségével férhet hozzá a Váltsd Valóra Platformhoz és rendelhet meg Szolgáltatást. Minden Felhasználó egyetlen fiókot kap a Váltsd Valóra Platform használatához.

 

A Felhasználónak lehetősége van Partnereket rangsorolva megjeleníteni, a kategória alapján, amelybe hirdetésük esik, a szolgáltatás ára és a kézbesítés időtartama alapján.

 

A Váltsd Valóra nem vállal felelősséget a Váltsd Valóra Platform bármely eszközön való megfelelő működéséért (beleértve az operációs rendszer megfelelő működését is). A Váltsd Valóra nem vállal felelősséget semmi olyan kárért vagy elmaradt vagyoni előnyért, amely a jelen pontban foglaltak teljesítésének elmulasztásából fakad.

 

A Felhasználó köteles mindent megtenni annak megakadályozása érdekében, hogy számítógépes vírusok bejuthassanak a Váltsd Valóra Platformra. Amennyiben a Felhasználó megszegi az előbb említett kötelezettségét, és egy számítógépes vírus ennek eredményeként bejut a Váltsd Valóra Platformra, akkor a Felhasználó köteles (a saját költségén) észszerű segítséget nyújtani a vírus hatásainak enyhítése érdekében, és megtéríteni a Váltsd Valóra részére a vírus kiirtása és a Váltsd Valóra Platform helyreállítása kapcsán felmerülő károkat.

 

A Váltsd Valóra Platform részeként a Váltsd Valóra saját belátása szerint megadhatja és visszavonhatja a Felhasználó közvetlen hozzáférését a platformhoz.

 

 

5.     Ajánlatkérés

A Felhasználóknak lehetőségük van egyéni ajánlatkérést küldeni a Partnerek számára, amelyre a Partnerek ajánlatot tehetnek. Az ajánlatkérés gomb semmilyen más formában nem használható, csak és kizárólag ajánlatkérés céljából. A Felhasználó köteles részletesen leírni a kívánt Szolgáltatás tartalmát, a Szolgáltatás kézbesítésének időtartamát és a költségvetést a Szolgáltatás teljesítéséhez.

 

Amennyiben a Felhasználóhoz ajánlat érkezik és a Felek egyeztetnek az ajánlat tartalmáról, a Partnert a részletek egyeztetése során megadott feltételek tekintetében ajánlati kötöttség terheli, az abban közöltek betartására köteles.

 

 

6.     Üzenetek

Felhasználó ajánlatkérése során a Váltsd Valóra lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy a Partnerrel a Váltsd Valóra Platformon keresztül egy ajánlatkérésen belül üzenetváltásokat létesítsen, fájlt csatoljon. Az Üzenet funkció használata során és egyébként a Váltsd Valóra bármely kommunikációs felületén (pl: értékelés, stb…) kerülendő a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, politikai, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, illetve egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító avagy a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus.

 

Telefonszám, email cím, Skype vagy bármely egyéb kommunikációs eszköz megadása tilos, kivéve, ha szükséges a Szolgáltatás kézbesítéséhez.

 

Tilos olyan üzenetet küldeni, amely nem a hirdetés céljával kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett a Váltsd Valóra tevékenységével azonos vagy hasonló szolgáltatási tevékenység reklámozására vonatkozó üzenetküldés.

 

Az Üzenetküldési funkciót tilos marketing, reklám vagy egyéb, célhoz nem köthető üzenet küldésére használni. Az Üzenetküldési funkciót tilos arra a célra használni, hogy a Felhasználó a Váltsd Valóra platformot megkerülve vegye igénybe a Szolgáltatást a platformon megismert Partnerrel.

 

Az üzenetek nyilvánosan nem elérhetőek, azonban a felhasználói feltételek betartása érdekében a Váltsd Valóra fenntartja a jogot, hogy az üzeneteket átvilágítsa és amennyiben bármelyik fél az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, abban az esetben a Felhasználó korlátozását, felfüggesztését, törlését, tiltását eredményezheti.

 

 

 

7.     Megrendelés

Amennyiben a Partner a Szolgáltatás nyújtását elvállalja, és azt a Felhasználó a megbeszélt feltételekkel Megrendeli, a Megrendelés visszaigazolása elküldésre került emailben a Megrendelőnek (a továbbiakban: “Rendelés Visszaigazolása”), akkor a Váltsd valóra Platformon keresztül Vállalkozási Szerződés közvetlenül a Megrendelő és a Partner között létrejön.

 

A Vállalkozási Szerződés létrejöhet akként is, hogy a Megrendelő azonnal megrendelni az adott Szolgáltatást, anélkül, hogy a felek a Szolgáltatás tárgya, valamint a teljesítés tekintetében Üzenetváltást folytatnának. Azonnali megrendelés esetén a Partner a leírásban, címben vagy képeken közétett szolgáltatást, annak minőségi követelményeivel egyetemben köteles teljesíteni.

 

A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Váltsd Valóra platformon nyújtott Szolgáltatás árának a megfizetése kizárólag a Váltsd Valóra fizetési eszközein keresztül – Barion tárca vagy PayPal számla – történhet. A Felhasználó nem jogosult megállapodni a Partnerrel a Váltsd Valóra platformon kívül és nem ajánlhat fel, nem fogadhat el a platformon kívüli fizetési megoldásokat. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Váltsd Valóra a Felhasználóval szemben a jelen ÁSZF 13. pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

 

A Váltsd Valóra Platform üzemeltetése során a Váltsd Valóra kizárólag információs társadalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóként jár el, és nem részes fele sem az Vállalkozási Szerződésnek. A Váltsd Valóra nem forgalmaz Termékeket, illetve nem nyújt Szolgáltatásokat, továbbá semmilyen módon nem felelős az Vállalkozási Szerződés teljesítéséért.

 

A Váltsd Valóra Platform üzemeltetése során a Váltsd Valóra független közvetítőként jár el a Vállalkozási Szerződéseknek a Partnerek és a Megrendelők közötti közvetítése kapcsán. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Árát nem közvetlenül a Partner részére fizeti meg, hanem a Partner nevében és/vagy javára a Váltsd Valóra részére, aki az így teljesített pénzösszegeket a megfelelő Partnernek eljuttatja a Partnerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel összhangban.

 

 

8.     Megrendelés teljesítés

Feleknek lehetősége van arra, hogy Üzenetekben vagy egyéni ajánlatkérésben egyéni teljesítési határidőben állapodjanak meg. A megrendelés leírásában vagy egyéni ajánlatkérésben meghatározott egyéni teljesítési határidő maximum 30 nap lehet. Abban az esetben, amennyiben az adott szolgáltatás teljesítése ennél hosszabb időt vesz igénybe, Felek megállapodhatnak akként, hogy a szolgáltatást 30 napos teljesítési ütemekben kell teljesíteni, a Megrendelőnek pedig kifizetni. A Felek által megállapított 30 napos teljesítési ütemek a Megrendelő érdekének– legalább részbeni – kielégítésére alkalmasnak kell lenniük, mely körben a Felek megállapodását kell alapul venni.

 

A határidő elmulasztása esetén a Megrendelő törölheti a rendelést és a szolgáltatás ára automatikusan visszautalásra kerül.

 

A Megrendelt szolgáltatással szemben támasztott követelmények:

        megfeleljen a Megrendelésben foglalt feltételeknek;

        Üzenetekben, ajánlatkérésben vagy azonnali rendelés esetén kizárólag a leírásban rögzített feltételeknek, minőségnek;

        Partner legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesítse a Megrendelést;

        annak tartalma ne legyen jogszabálysértő, ne valósítson meg bűncselekményt, valamint ne sértse akár a Megrendelő, akár 3. fél személyhez fűződő jogait, érdekeit;

        ne sértsen szellemi tulajdont, szerzői jogot.

Egy megrendelés – beleértve a 30 napnál hosszabb teljesítési határidő esetén az adott részfeladat elvégzésére vonatozó megrendelést – akkor tekinthető befejezettnek, amikor a Megrendelő a “Rendelés Teljesítése” gombra kattint, ami elérhető a fiókjának rendelések felületénél. Amennyiben a Megrendelő nem veszi igénybe a gomb használatát a Szolgáltatás automatikusan teljesítésre kerül és 5 nap elteltét követően nem lesz lehetősége a gomb használatára. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítéstől számított 14 napon belül panaszt terjesszen elő a jelen ÁSZF 11. pontjában foglaltak szerint.

 

A Megrendelés teljesítésétól számított 12 hónapon belül a Megrendelő a Partnert nem jogosult megbízás vagy bármilyen egyéb munkaviszony létesítése céljából megkeresni a Váltsd Valóra platformon közzétett szolgáltatások tárgyában. A Megrendelés teljesítésétól számított 12 hónapon belül ugyanazon Feleknek a Váltsd Valóra platformon közzétett szolgáltatások tárgyában kizárólag a platformon keresztül van lehetőségük újabb Megrendelésre, Vállalkozási Szerződés kötésére.

 

 

9.     Értékelések

Az értékelések fontosak a szolgáltatások minőségének megállapítása, a weboldal fejlesztése érdekében. Az értékelések a Megrendelők elégedettségét fejezik egy adott szolgáltatással kapcsolatban.

 

Értékeléseket a Megrendelők nyújthatnak be a szolgáltatás teljesítésekor. Egy Megrendelő egyszer jogosult egy adott szolgáltatásra értékelést benyújtani. Tilos az értékelésekkel visszaélni, egy Megrendelő nem hozhat létre újabb felhasználói fiókot kizárólag annak érdekében, hogy értékeléseket nyújtson be.

 

Az értékelések és a hozzájuk tartozó vélemények nyilvánosan elérhetőek az Partner oldalán.

 

 

10.   Moderálás

A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.

 

A Váltsd Valóra a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Váltsd Valóra a Moderálást részben manuálisan végzi, így a Váltsd Valóra nem garantálja a Hirdetések Partneri ÁSZF-ben foglaltaknak való mindenkori megfelelőségét.

 

A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Váltsd Valóra saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Váltsd Valóra jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Váltsd Valóra a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.

A Moderálás során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzések folytathatók le:

–           a Regisztráció ellenőrzése;

–           a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése;

–           az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,

–           IP cím ellenőrzése;

–           a Felhasználó magatartásának ÁSZF-nek való megfelelőségének ellenőrzése.

 

A Váltsd Valóra intézkedése saját hatáskörben:

Amennyiben a Válts Valóra szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Váltsd Valóra saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót.

 

A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:

Amennyiben a Váltsd Valóra nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Váltsd valóra email útján felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni. Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget, a Váltsd Valóra jogosult a jelen ÁSZF 13. pontjában felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazni.

 

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

 

 

11.   Panasz a Partnerrel szemben

A Felhasználónak/Megrendelőnek lehetősége van a Váltsd Valóra Platformon panaszt tenni. Panasz benyújtására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Szolgáltatás nem felel meg a jelen ÁSZF 8. pontjában foglalt „A Megrendelt szolgáltatással szemben támasztott követelmények”-nek.

 

Ha egy panasz a Partner által készített valamely konkrét Szolgáltatásra vonatkozik, akkor a Megrendelő köteles az ilyen panaszt a Szolgáltatás kézbesítésétől számított 14 napon belül megtenni. A Váltsd Valóra a panaszt 10 munkanapon belül kivizsgálja. Váltsd Valóra a saját belátása szerint kezeli az esetleges panaszokat, és eldönti, hogyan oldja meg ezeket.

 

Váltsd Valóra dönthet úgy, hogy a Partner nevében, saját belátása szerint visszatéríti a Megrendelőnek a Szolgáltatás Árát (vagy annak egy részét), majd ennek megfelelő kompenzációt követelhet a Partnertől. Amennyiben a Partnerhez továbbra is érkeznek a Megrendelőktől panaszok, a Váltsd Valóra-nak jogában áll időlegesen vagy véglegesen felfüggeszteni a Partnernek a Váltsd Valóra Platform használatára vonatkozó jogosultságát a jelen ÁSZF 15. pontjában foglaltakkal összhangban. Ebben az esetben jelen ÁSZF 15. pontjában foglalt szellemi alkotás joga az alábbi eltérésekkel alkalmazandó: „A Partner által átadott szerzői művet a Megrendelő NEM használhatja fel, így a szerződés NEM tekinthető felhasználási szerződésnek is. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás Ára, azaz a felhasználás ellenértéke a Megrendelő részére visszautalásra kerül, így ez akként értelmezhető, hogy a Megrendelő a felhasználási jogok gyakorlásáért felhasználási díjat nem fizetett, tehát NEM jogosult a szerzői mű jövőbeli és időben korlátlan mértékű felhasználására. Az így létrejött szerzői mű a kizárólagos jogosultja a Partner.”

 

 

12.   Számlázás

A Partner saját nevében elkészít és kiállít a Megrendelő részére egy számlát a Szolgáltatás Áráról. A Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésből fakadó fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a fizetést jóváírják a Váltsd Valóra Barion tárcáján vagy PayPal számláján. A Szolgáltatás Ára az ÁFA-t tartalmazza.

 

 

13.   Időtartam, korlátozás, felfüggesztés, felmondás, tiltás

A Szerződés határozatlan időre jön létre.

 

A Megrendelő a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor rendes felmondással megszüntetheti, kivéve abban az esetben amennyiben egy Megrendelés teljesítését a Partner elvállalta. Ebben az esetben Partner köteles a Megrendelés teljesítésére, a Megrendelő pedig köteles a Szolgáltatás átvételére. A Szerződés megszüntetésének módja a regisztráció törlése.

 

A Váltsd Valóra jogosult rendes felmondással bármikor, legalább 30 nappal korábban küldött előzetes értesítés mellett felmondani a Szerződést. A Szerződés megszüntetésének módja a regisztráció törlése.

 

Felhasználó szerződésszegése esetén:

       Amennyiben a Felhasználó megszegi a Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét, a Váltsd Valóra jogosult korlátozni vagy felfüggeszteni a Váltsd Valóra Platform Felhasználó általi használatát anélkül, hogy a Váltsd Valóra bármilyen módon köteles lenne megtéríteni a Felhasználó/Megrendelő kárát. Amennyiben a korlátozást, felfüggesztést vagy felmondást a Váltsd Valóra visszavonja, a Felhasználónak lehetővé kell tenni a szolgáltatásainak folytatását.

       Amennyiben a Váltsd Valóra azonnali hatályú felmondással szünteti meg a Szerződést, azaz azonnali hatállyal törli Felhasználó regisztrációját, a Váltsd Valóra jogosult a Felhasználót a Váltsd Valóra platform használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.

       A Váltsd Valóra jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználóval, amely Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

       A Váltsd Valóra a korlátozást, felfüggesztést, azonnali hatályú felmondást indokolni köteles.

       A Felhasználó köteles a szerződésszegéssel okozott kár, valamint felmerült költségek megtérítésére (pl.: amennyiben a Felhasználó olyan magatartást követ el, amellyel a Válts Valóra platformot kikerülve ad megbízást, megrendelést a platformon megismert Partner részére vagy pl.: a Megrendelés teljesítésétól számított 12 hónapon belül a Felhasználó a Partnert megbízás vagy bármilyen egyéb munkaviszony létesítése céljából megkeresi a Váltsd Valóra platformon közzétett szolgáltatások tárgyában…)

 

A Váltsd Valóra szerződésszegése esetén:

       A Felhasználónak joga van azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, azaz azonnali hatállyal törölni regisztrációját, amennyiben a Váltsd Valóra nem teljesíti vagy lényegesen megszegi a Szerződésben foglalt valamelyik kötelezettségét.

 

 

14.   Adatkezelés

A Váltsd Valóra kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Váltsd Valóra az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Felhasználókat, amely a következő linken érhető el: https://www.valtsdvalora.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf Az Adatkezelési Tájékoztató a Szerződés részét képezi.

 

 

15.   Szellemi Alkotások

Partner által létrehozott mű (Szolgáltatás):

A Partner által átadott szerzői művet a Megrendelő felhasználhatja, így a szerződés egyúttal felhasználási szerződés is. A Szolgáltatás Ára a felhasználás ellenértékét is magában foglalja, így amennyiben a Megrendelő a felhasználási jogok gyakorlásáért egyösszegű felhasználási díjat, azaz a Szolgáltatás Árát megfizeti, abban az esetben a jogosult a szerzői mű jövőbeli és időben korlátlan mértékű felhasználására, kivéve abban az esetben amennyiben a szolgáltatás leírásában a Partner korlátozott felhasználást engedélyez, avagy a felek másként állapodtak meg.

 

A Váltsd Valóra-t megillető Szellemi Alkotások:

A Váltsd Valóra Szellemi Alkotásának minősül a szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Váltsd Valóra platform, annak szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a felületen megjelenített és Váltsd Valóra által szerkesztett szövegek, továbbá az „váltsdvalora.hu” elnevezés, annak ábrás megjelenítése.

 

A Váltsd Valóra Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Váltsd Valóra-val megkötött külön megállapodás alapján lehet. A platform használata és a szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Váltsd Valóra a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére.16.     Ajánlóprogram

A Partnernek lehetősége van meghívni még nem Váltsd Valóra felhasználó ismerősét a Váltsd Valóra oldalra, hogy próbálja ki a Váltsd Valóra platformon igénybevehető szolgáltatásokat, akként hogy a Partner a Válts Valóra ajánlóprogramba regisztrál az alábbi címen:  https://www.valtsdvalora.hu/ajanloprogram/. A Partner a regisztráció során köteles megadni nevét email címét, PayPal email címét, a hirdetésének weboldal URL-ját és a linket, ahol megjeleníteni kívánja a Váltsd Valóra oldalt. 

 

Ezt követően, amennyiben a Partner, azaz az Ajánló személy a www.valtsdvalora.hu oldalt belinkeli a saját weboldalán, youtube csatornáján vagy social media felületén és ezt követő 30 napon belül a link használója, azaz az Ajánlott személy tranzakciót hajt végre a Váltsd Valóra platformon bármely Szolgáltatás megrendelésével, valamint annak árának kifizetésével, a Szolgáltatás Árának 10%-ának megfelelő összeg jóváírásra kerül az Ajánló személy Váltsd Valóra Egyenlegén. A link közzétételét követő 30 nap elteltével leadott Megrendelés esetén a jóváírás nem illeti meg az Ajánló személyt.

Az ajánlóprogram egyenleg, különbözik a Partner Egyenlegtől. Az Ajánló személy az Egyenleg kifizetését az Ajánlóprogram felületén keresztül tudja igényelni.

 

A Váltsd Valóra cookie-kal követ, hogy az Megrendelés mely ajánlóprogram Felhasználótól érkezett.  Váltsd Valóra a cookie-t 30 napig tárolja.

 

Az Ajánló személy bármely a Váltsd Valóra Felhasználója lehet (a továbbiakban: Ajánló személy), aki regisztrált a Váltsd Valóra oldalon.

 

Ajánló és Ajánlott személye nem lehet ugyanaz.

 

A Váltsd Valóra fenntartja a jogot, hogy visszaélés gyanúja esetén kizárjon vagy elutasítson regisztrációt (visszaélésnek minősül pl. amennyiben valószínűsíthető vagy bizonyított, hogy az Ajánlott személy e-mail címét az Ajánló személy regisztrálta és/vagy ő kezeli).

 

A Váltsd Valóra fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére vagy a Felhasználói fiók korlátozására vagy felfüggesztésére (visszaélés gyanúja esetén).


 

17.   Felelősség

A Váltsd Valóra nem vállal felelőséget a Vállalkozási Szerződés teljesítéséért, illetve a Vállalkozási Szerződés szerint előterjesztett kárigényekért, vagy az esetleges szerzői jogsértés miatt.

 

A Felhasználó köteles kártalanítani Váltsd Valóra-t bármely követeléssel, kárigénnyel szemben, valamint köteles megtéríteni azokat a költségeket, amelyek azzal kapcsolatosan merülnek fel, hogy a Felhasználó/Megrendelő megszegte a Szerződésből fakadó kötelezettségeit.

 

A Váltsd Valóra nem vállal felelősséget az üzemzavarért, hozzáférési hibáért, így nem felel semmi olyan kárért, továbbá elmaradt vagyoni előnyért, amelyet a Felhasználó annak eredményeként szenved el, hogy a Váltsd Valóra Platformnak az elérhetősége vagy működése megszakad, nem megfelelően működik, vagy megszüntetésre kerül.

 

A Váltsd Valóra nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Váltsd Valóra platformon elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.

 

 

18.   Záró rendelkezések

A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.

 

A Váltsd Valóra az ÁSZF-et bármikor frissítheti, azt a weboldalán teszi közzé. Külön értesítés hiányában az ÁSZF-et a Váltsd Valóra lényegesen, a Felhasználók jogait hátrányosan érintő módon nem módosítja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított ÁSZF-el, dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem használja a Váltsd Valóra platformot.

 

A Váltsd Valóra lehetővé teszi saját panasztételi rendszerét a [email protected] email címre történő levélküldéssel. Ezek az esetek az alábbiak:

        Váltsd Valóra megszegte platform működtetésére vonatkozó valamely kötelezettségét, ami negatív hatással van a Felhasználóra,

        a Váltsd Valóra platform nem megfelelő működése, ami negatív hatással van a Felhasználóra.

 

A Váltsd Valóra a panaszt megvizsgálja, majd késedelem nélkül válaszol a Felhasználó számára. Amennyiben a panaszt nem sikerült a belső panaszkezelő rendszerén keresztül rendezni, Felhasználó Békéltető Testülethez fordulhat.

 

Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: [email protected]

 

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy valamely Vállalkozási Szerződésből fakadó jogvitát sem a belső panaszkezelési folyamat, sem a Békéltető Testület útján nem tudták rendezni, bármely Fél jogosult Budapest területileg illetékes bíróságához fordulni.

Jelen ÁSZF magyar nyelven íródott. A jelen Szerződésre, illetve az Szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos bármely jogra vagy követelésre magyar jog az irányadó.

Ajánlatkérés

Írd le az elképzeléseid a projekteddel kapcsolatban.

Nincsenek üzeneteid

Nincsenek rendeléseid

Nincsenek kedvenceid.

Bejelentkezés

Regisztráció

Jelszó visszaállítása

Kérjük írja be email-címét vagy felhasználónevét, hogy elküldhessük az emailt az új jelszava létrehozásához.